Jdi na obsah Jdi na menu

Výsledek přijímacího řízení na ZŠ a MŠ Brníčko

28. 4. 2017

 

 

Výsledek přijímacího řízení k základnímu vzdělávání

     pro školní rok 2017/2018 na ZŠ a MŠ Brníčko

 

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Brníčko, příspěvkové organizace, oznamuje, že k základnímu vzdělávání  v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Brníčko, byli pro školní rok 2017/2018 přijati budoucí žáci 1. ročníku s těmito registračními čísly:

 

 

 

registrační č.

výsledek řízení

   1 / 2017

přijat(a)

   2 / 2017

přijat(a)

   3 / 2017

přijat(a)

 

 

O přijetí dítěte bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci ale mohou požádat o jeho kopii.

 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

Přehled registračních čísel přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ je vyvěšen v době od 27.4. – 12.5.2017 u hlavního vchodu školy.

 

 

 

 

                                                        Mgr. Milada Kouřilová, řed.školy

 

 

 

V Brníčku 26.4.2017