Jdi na obsah Jdi na menu

Cenový předpis stočné 2017

26. 11. 2016

Svazek obcí „Povodí Loučka“, Družstevní 92, 789 71 Leština, IČ: 708 80 751, DIČ: CZ70880751

 

 

Valná hromada Svazku obcí „Povodí Loučka“ schválila na svém zasedání dne  25.10.2016

 

CENOVÝ  PŘEDPIS

na odvádění a čištění odpadních vod

Cena za 1 m3 ………. 36,- Kč včetně DPH: tato cena se skládá ze tří položek:

1)      Provozní náklady ……….  32,- Kč včetně DPH

2)      Plán obnovy ……………….    2,- Kč včetně DPH

3)      Plán oprav ………………….    2,- Kč včetně DPH

 

1.      Platba za odvádění a čistění odpadních vod: 1.260 Kč včetně DPH osoba a rok(1)

(dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/201 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích je směrné číslo 35 m3 na osobu a rok).

 

Úlevy a osvobození:

a)      Občanům, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v obcích Hrabišín, Dlouhomilov, Brníčko, Lesnice, Leština, ale dlouhodobě bydlí jinde, se po doložení platné nájemní smlouvy s vyznačením poplatku za odvádění a čištění odpadních vod na jiném místě, poplatek odpouští.

 

2.      V nemovitostech trvale neobydlených(2) s vodoměrem

Zde se stanovuje cena dle množství odebrané vody, a to poplatek 36 Kč/m3 včetně DPH.

 

3.      V nemovitostech trvale neobydlených(2) bez vodoměru

Zde se stanovuje cena 1.260 Kč/nemovitost/rok včetně DPH.

 

4.      Ostatní odběratelé

Zde se stanovuje cena 36 Kč/m3 včetně DPH

Tento cenový předpis platí od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017

 

 

 

            ______________________                                                 

            Jiří Bartoš, předseda svazku

 

1)                  Nemovitosti, ve kterých je někdo přihlášen k trvalému pobytu

2)                  Nemovitosti, ve kterých není nikdo přihlášen k trvalému pobytu