Jdi na obsah Jdi na menu

Poplatky dle OZV.

8. 3. 2017

 

 Poplatek za komunální odpad

 

- poplatek platí fyzická osoba, ktrerá má v obci trvalý pobyt a dále osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
- sazba poplatku činí 480,- Kč za kalendářní rok, děti do 15 let a občané nad 75 let platí 240,- Kč
- splatnost do 30.6. příslušného roku

 

Poplatek ze psů

 

- poplatek platí držitel psa za psa staršího 3 měsíců
- sazba poplatku činí 100,- Kč za prvního psa a 150,- Kč za každého dalšího psa
- splatnost  do 30.6. příslušného roku

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

 

- poplatek se platí za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb.
- sazba poplatku činí 10,- Kč za den
- splatnost  je před zahájením užívání prostranství

 

Stočné

 

- poplatek se platí na odvádění a čištění odpadních vod
- sazba poplatku činí

·         v nemovitostech trvale obydlených 1260,- Kč za osobu a rok

·         v nemovitostech trvale neobydlených s vodoměrem 36,- Kč za m3

·         v nemovitostech trvale neobydlených bez vodoměru 1260,- Kč za nemovitost

·         ostatní odběratelé 36,- Kč za m3

- splatnost  je vždy do konce kalendářního roku

 

Vodné
- sazbu vodného schvaluje zastupitelstvo obce - na rok 2016 -
 činí 28,- Kč/m3
- stálá platba za vodoměr 135,- Kč/rok
- splatnost dle výzvy doručené každému odběrateli

 

Hlášení místním rozhlasem 30,-Kč - místní občané zdarma
 

Zasedací místnost
- základní poplatek 100,-Kč - místní občané 50,-Kč
+ 80,-Kč při použití akumulačních kamen

 

KD Strupšín

·         základní poplatek 1000,-Kč - místní občané 500,-Kč

·         místnost pod jevištěm 100,- Kč

·         kuchyňka 100,- Kč
+ elektřina dle aktuální ceny

 

Výsuvný žebřík 15,- Kč/hod nebo 150,-Kč/den

 

Dřevěná lavice 10,- Kč/den

 

Židle 5,- Kč/den

 

Stůl 10,- Kč/den